Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Även kvällens möte lockade många deltagare. Vi  blev 17 deltagare som träffades på detta nya sätt över Internet. Vi kan konstatera att vi har fått ett antal efterföljare, det blir alltmer populärt att träffas på detta sätt att döma av skriverierna i olika publikationer.

Håkan SM7FLD var möteskoordinator även denna gång. Efter en kort inledning där deltagarna "räknades in", gick ordet över till vår ordförande, Ewe SM7BHM.

Ewe Pratade om möjligheten att köra alla Europas länder, detta är enligt honom fullt möjligt med en enkel trådantenn och 100 Watts uteffekt på HF-banden. De första 25-30 länderna går ganska fort att få till men sedan blir det allt motigare. En utmaning som flera av mötesdeltagarna blev intresserade av. Listan över länderna finns nu på medlemssidan där du som medlem kan ladda ner den. 2020-04-21 Listan är uppdaterad!

Ewe efterlyste återkoppling från medlemmarna angående kommande aktiviteter, han betonade att det går inte att göra en "enmans-show" utan vi måste arbeta som ett team där vi medlemmar kommer med förslag på klubbaktiviteter som föredrag, field day's, studiebesök och annat som hör vår hobby till.

20200415 medl mote klipp

{modal url="images/20200415_medl_mote_klipp.PNG"}Kvällens moderator, Håkan SM7FLD{/modal}

 

Det pratades HF-antenn, den klassiska G5RV:n dryftades, Jan Åke SM7XGG berättade om sina framgångsrika kontakter på HF-banden med denna antenntyp. Han har kört många länder från sitt sommarQTH på Öland med denna antenn

Åke SM7KAB betonade vikten av att matningskabeln ska hänga absolut vertikalt för att antennen ska fungera som avsett. Även Gert SM5LWC utvecklade sina tankar kring G5RV:n där han betonade valet av den översta delen av matarledningen som han förordar ska vara av typen "öppen stege" som förstahands val för att få en såväl mekaniskt som elektriskt stabil funktion.

Mötet avrundades med att samtliga medverkande i tur och ordning fick ordet för att berätta om sina erfarenheter och kommade aktiviteter. Som sig bör fick ordföranden Ewe sista ordet för kvällen och de använde han till att tacka kvällens deltagare för visat intresse och att han ser fram mot nästa möte vilket även det kommer att hållas över internet.