Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Medlemsmötet som hölls var ett lite annorlunda sådant. Det blev inte ett fysiskt möte i klubblokalen  utan istället träffades vi i det virtuella mötesrummet på nätet. Vi blev ungefär 20 deltagare som samlades där.

Mötesrummet öppnade femton minuter före utsatt tid och då var redan flera deltagare klara att träffas. Efter lite "uppsnack" gick mötet i gång och det inleddes med ett upprop som Håkan SM7FLD höll i. Håkan var f.ö. kvällens moderator.

Ordförande Ewe SM7BHM berättade om aktiviteterna kring renoveringen av klubbens antennmast och om kommande aktiviteter som fieldday. Vi var överens om att det får bli denna typ av fysiska utomhusmöten under den rådande corona-krisen. Många av oss i föreningen har uppnått den ålder som gör att vi anses tillhöra en riskgrupp!

Ewe berättade också om den inställda Bockebodaräffen och förklarade ätt även om det går att skjuta upp träffen, så är det ändå ovisst med tanke på alla förberedelser och allt annat som sker bakom kullissen för att förbereda en så pass omfattande aktivitet. Vi får helt enkelt ladda om och sikta på att komma igen nästa år!

Nu var det dags att gå varvet runt bland mötesdeltagarna. Här några utdrag: Gert SM5LWC berättade ingående om hur det var att köra radio via "remote". Han använder sig av en tjänst som innebär att det går att få tillgång till radioutrustning i USA. Vid dessa tillfällen använder han sig av sin amerikanska signal AA7G. Även Olof SA7ZZZ har erfarenhet av detta och han har också en amerikansk signal. SM7DOX berättade om sina erfarenheter efter att ha provat att köra SOTA från Kullen. Intressant att höra Jan berätta om hur han med en relativt enkel antenn, en GP byggd på ett Biltema fiskespö och försedd med tre radialer, lyckades höra / köra stationer i Sydamerika på den numera oerhört populära digitala moden FT-8.

Ungefär en timma senare var det dags att sumera. Håkan gjorde en liten informell enkät om hur denna mötesform uppfattades och det verkar inte råda något tvivel om att denna mötesform kommer att fortsätta, under nuvarande omständigheter som ersättning för fysiska möten, framöver som ett komplement till "vanliga" möten.

Denna form ger ju våra medlemmar som av olika orsaker inte kan närvara i klubblokalen möjlighet att vara med i vår gemenskap!

Mötesrummet hölls öppet en stund efter att  mötet avslutats och det gav möjlighet till lite "nersnack" vilket utnyttjades av några deltagare innan det stängdes för denna gången.

En anmärkningsvärd notering: Det är just nu svårt att få tag i webbkamera och headset, de är slutsålda i de flesta butiker. Det har uppstått en stor efterfrågan, förmodligen beroende på att väldigt många arbetar hemifrån under dessa kristider. Även många skolor och universitet har infört distansarbete och detta har förmodligen lett till en bristsituation på kameror och headset! Flera av deltagarna bekräftar denna situation. Det går dock att medverka på mötet utan att ha en webbkamera. Faktum är att man kan vara med även om mikrofon/headset saknas men då som passiv deltagare. Vid sådan situation finns det ett inbyggt system för att kunna chatta med mötesvärd eller med någon av mötesdeltagarna!

Sammantaget kan vi konstera att kvällens möte fungerade över förväntan och verkar att ha uppskattats! Till dig som ännu inte har kommit i gång men kanske vill prova: Hjärtligt välkommen att höra av dig, du får all uppstartshjälp som du behövar för att komma igång med verktygen som behövs för att kunna delta i medlemsmöten över nätet!

Nästa medlemsmöte kommer även det att hållas över nätet, kallelse med möteslänk kommer att skickas ut.

Observera att möteslänken är unik inför varje möte, det går inte att med säkerhet att använda sig av den länk som gällde för ett tidigare möte!

 

73 Håkan SM7FLD

Möteskoordinator