Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Vi var ca 15 medlemmar som vid mötet den 27/5 fick lyssna till Mats SM7BUA, när han bjöd in klubben att medverka med radiosamband vid den kommande festen i Killhult den 5:e september. Mats kunde berätta att det beräknas komma cirka 1000 personer från Sverige och Polen, Ukraina m.fl. länder.

Festen är till för att ge barnen och deras anhöriga möjligheten att för en dag få uppleva glädje och kanske glömma  sjukdomen som i övrigt präglar deras vardag.

sm7bua helbild Detta stora arrangemang kräver omfattande resurser och koordinering. Kristianstads Radioamatörer är tillfrågade om att säkerställa ett fungerande radiosamband, något som vi ju anses vara duktiga på. Vår nya repeater på 2m har en given funktion att fylla här! Räckvidsprov är redan gjort, det fungerar alldeles utmärkt att med handapparat hålla kontakt över repeatern från Killhult!

Arrangemanget riktar sig enbart till de inbjudna barnen och deras anhöriga, de anslutande vägarna till festområdet kommer att vara avlysta för allmän trafik under tiden festen pågår. Allmänheten har således inte tillträde till området vid denna tidpunkt!

Styrelsen har nu att ta ställning till om vi kan mobilisera de erforderliga resurserna som krävs för detta arrangemang, det kommer att krävas ett 10-tal radiostationer med åtminstonde dubbel bemanning för att säkerställa behovet av radiokommunikation!

Om styrelsen beslutar att vi ska medverka i detta arrangemang, kommer det att finnas en lista där du kan teckna dig för din medverkan som radiooperatör. Redan nu vet vi att detta blir en heldags-aktivitet, förmodligen behöver vi även träffas och smida planer i god tid!

 

 

 

 

 

Mats SM7BUA i berättartagen