Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

SK7BQ avhåller årsmöte

Klubblokalen Fäladsgatan 6B Kristianstad onsdagen 21-feb 2018 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

En viktig fråga är vår klubblokal, enligt uppgift blir vi uppsagda under 2018.

Olika alternativ finns, kom på årsmötet så vi får diskutera olika förslag.

Vår medlem Stig Olsson SA7BJS berättar om sina upplevelser på de stora världshaven, Stig med xyl är hemma några veckor. Båten ligger för tillfället i Australien. De återvänder till båten i mars-2018.

Årsvgift för 2018 är oförändrad 200:- Betala senast sista mars.

Bankgiro: 162-7074 Vid inbetalning av medlemsavgift, tänk på att ange signal och namn så vi kan spåra din inbetalning!

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna, klubben bjuder på tårta.

Ewe SM7BHM

Ordf.