Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

SK7BQ avslutade verksamhetsåret med det traditionella julbordet, som tidigare år komponerat och tillagat av Gustav SA7CHG. Ett femtonal medlemmar lät sig väl smaka.

Styrelsen tackar alla medlemmar och övriga som på något sätt stöttat vår verksamhet under 2017.
Vi ses på det nya året, med nya friska tag. GOD JUL o GOTT NYTT ÅR 2018
Styrelsen SK7BQ
gm. Ewe SM7BHM ordf.
bq3P1080958.jpgBQ2P1080964.jpgBQ1P1080965.jpg