Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Kristianstads Radioamatörer har ännu en gång fått en stor gåva, styrelsen kan därför erbjuda våra medlemmar att delta i en auktion som hålls på kommande medlemsmöte onsdagen den 1/11 2017. Intäkterna från auktionen kommer att användas i föreningens verksamhet.

Förteckningen och bilderna nedan, visar vad som kommer att auktioneras ut, välkomna!

737.jpg

 

  Beskrivning Minipris
1 Microset PS 50 Swithat nätaggregat 5-15V och max 50 Amp 700
2 Microset PS 50 Swithat nätaggregat 5-15V och max 50 Amp 700
3 Alan HQ 2000 Power/SWR meter med 2 antennanslutningar och enklare tuner. 1KWatt 500
4 Fritzel Balun 1:1 Ny 400
5 Fritzel Balun 1:2 Ny 300
6 Fritzel Balun 1:4 Ny 400
7 Vridtrafo kapslad 0-260 volt   2 Amp 200
8 Vridtrafo kapslad 0-260 volt   2 Amp 200
9 Magnetfotsfäste Diamond K540 Ny 200
10 Magnetfotsfäste DAIWA CM-700 ny 200
11 Nätaggregat äldre 100
12 Drake B-1000 Balun 1 KW 300
13 Heathkit RF-generator 50
14 Philips signalgenerator 50
15 Bildskärm ViewSonic 50
  Allt säljs i befintligt skick.  

 

 

 733.jpg

734.jpg