Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Vi introducerar en ny programpunkt på vissa meeting.

Visa din utrustning, vad använder just du.

 
Ewe SM7BHM börjar med att visa och berätta om valda delar av sin station, inte själva radion eller antennen, utan vad som kan finnas därutöver.
Vill du visa något på ett meeting framöver, hör av dig till undertecknad.
Kvällens värd John SM7IPR
Vi ses på klubben.
Ewe SM7BHM