Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Vi besöker SVT på Stora Varvsgatan 2 i Malmö, torsdagen den 19 oktober kl. 16.30. Sluttid ca 18.00.

Senaste datum för anmälan: 5/10

 

svt_studiebesok2.jpg