Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

På senaste klubbmötet presenterades DMR-radio av Håkan SM7FLD.

Håkan började från grunden och beskrev den digitala världens mystik, här berördes begrepp som tidsluckor på 30 millisekunder, vilket möjliggör att 2 QSO kan pågå samtidigt med hög ljudkvalitet på samma kanal utan att störa varandra. Världsomspännande nät, där man tar hjälp av Internet för kommunikationen mellan repeatrarna.

QSO över hela världen möjligt, det gamla ”allmänt anrop” är fortfarande möjligt om man väljer rätt talgrupp. Givetvis kan man anropa en speciell station/kompis, men då måste man knappa in ett nummer. Alla som skall använda detta trafiksätt måste registrera sig i en databas för att erhålla sitt unika DMR-Id.

Radio apparaten ”terminalen” man använder är oftast en handapparat på 70cm bandet, finns att köpa för ca 1500:- och uppåt. På klubben står för tillfället en DMR-repeater på 434.600. Når man inte repetern via sin handdapparat ”terminal”, så är det möjligt att koppla sig till det världsomspännande nätverket Brandmeister Network via en ”hot spot” som ansluts till det egna nätverket i bostaden utan att någon dator måste snurra med programvara. Fortsättning följer, vilket vi ser fram emot.

Tack Håkan för din informativa presentation. 73 Ewe SM7BHM

DMRinfo_2.jpg

Håkan pratar och demonstrerar DMR