Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Kvällens tema var beskrivning av en mottagare, National från 1946. Leif SM7NCI, berättade om denna klenod och dess uppbyggnad.

bq170322_2_r.jpgVi var 17 deltagare som bänkade oss för att lyssna till Leifs berättelse. Det har krävts många timmar av omsorg för att få radion i sitt nuvarande fint fungerande skick. Bland annat så har de flesta elektrolytkondensatorerna bytts ut, dessa har ju en förmåga att förlora sina egenskaper över tiden och måste därför ersättas.

 

Leif berättade också om svårigheterna att få tag i utbytesdelar, detta blir allt svårare då det inte finns så många företag som erbjuder dessa tidstypiska komponenter längre, i bland måste det till en kompromiss för att få till det, t.ex. genom serie/parallellkoppling av kondensatorer med andra värden för att ersätta en defekt komponent. Man tager vad man haver, så att säga!

När radion väl blivit återupplivad, återstår det att trimma om den för att återställa den till dess ursprungliga prestanda, här kommer en signalgenerator och analogt universalinstrument väl till pass.

Tills sist är det dags att snygga till utsidan, men kanske inte för mycket, radion ska ju ha kvar lite av sin "patina" som speglar dess 70-åriga tidsresa!

Tack till Leif för denna medryckande beskrivning!