Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Tack till alla som stöttade SK7BQ genom att bjuda och köpa prylar på medlemsauktionen efter årsmötet.
Det blev en bra slant i klubbkassan.
 
73 Ewe SM7BHM
Ordf.