Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Ordinarie klubbmöte 25-januari 19.00
 
Ewe informerar och demonstrerar Digital mode typ JT65 på kortvågen,
vi kör med klubbens antenner, och min station.JT65A on 30m 10139.0 USB VFO Frequency
 

 

JT65A Signal Passband = 355Hz
JT65A is suitable for use in the 500Hz Bandwidth segments
 

Vi ses på klubben Ewe SM7BHM