Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

SK7BQ avhåller årsmöte i klubblokalen Fäladsgatan 6B, onsdagen 22-feb 2017 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, klubben bjuder på tårta.

Efter årsmötet medlems auktion på diverse utrustning, massor av skänkta prylar av varierande slag:

Automatisk antenntuner LDG tål 1000 Watt, SDR-mottagare, 2M rör-slutsteg, antenner, instrument, oscilloskop, nätaggregat, komponenter, diverse påsar, m.m. över 180 rop.

 

Öppet för förhandsvisning 18.00 – 19.00   22-feb

Styrelsen tackar alla bidragsgivare.

Ewe SM7BHM

Ordf.

 

Bilder på en del av auktionsobjekten under Läs mer

 

P1070134_r.jpg

 

P1070135_r.jpg

 

P1070136_r.jpg

 

P1070137_r.jpg

 

P1070138_r.jpg

 

P1070139_r.jpg

 

P1070140_r.jpg