Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Super Teneriffa Landkarte Villa Anita

Då var det dags, meeting på SK7BQ

Jag kommer att visa bilder och berätta om resan till EA8 Teneriffa, och mitt deltagande i CQ WW RTTY contest, som gick för 10 dagar sedan.

Vi ses
Ewe SM7BHM