Medlemsmöte

Klubben har ordinarie medlemsmöten varannan onsdag, jämna veckor, om inget annat sägs i aktivitetskalendern. Plats: klubblokalen på Fäladsgatan 6B i Kristianstad.

Vi försöker att ordna en aktivitet vid mötena, t.ex föredrag om amatörrelaterade händelser som DX-expeditioner eller andra aktiviteter.

Varje möte har en värd som ansvarar för att det finns fika och att lokalerna iordningsställs före och efter mötet.

Onsdagen den 10/8 var det dags för ordinarie medlemsmöte, denna gången förlagt till den nerlagda skjutbanan på det likaledes nerlagda regementet A3. En anledning till val av plats, var att vi ville testa ett exemplar av den ändmatade Windomantennen som några av oss byggt.

Denna antenn kräver rejäljt med utrymme, den är nästan fyrtio meter lång plus linor för upphängning. Det har gjorts försök med att hänga upp antennen på gårdsplanen utanför klubblokalen, men den intensiva biltrafiken där tillsammans med avsaknad av fästpunkter gjorde att vi började se oss om efter en alternativ plats. I veckan före mötet var -BHM, URT och FLD ute och rekade, först vid klubbens tidigare QTH, Viggotorp, här fanns plats, men dåligt med fästpunkter. Nästa plats blev just den gamla skjutbanan, här fanns det såväl plats som fästpunkter!

 P1060505_r.jpg

SM7BHM Ewe, SM7URT Rolf och SM7FLD Håkan var på plats under tidig eftermiddag och monterade upp hjälpmaster med block och linor så att det skulle vara enkelt att hissa upp/ner antennen för ev. justeringar.

När klockan närmade sig 19 anlände en bilkaravan anförd som sig bör, av klubbens ordförande Ewe SM7BHM. Några medlemmar valde att ta sig fram till mötesplatsen på egen hand, men det fanns lite korv och läsk kvar även till dessa...

 

 

Några deltagare i full sving med "house-warming"!

Det gjordes mätningar på den uppsatta antennen, resultatet blev klart godkänt med ett SWR-förhållande som höll sig < 1,4:1 på samtliga band antennen är avsedd för!

 

P1060503_r.jpg

 

 

 

 

 

 

En glad Leif SM7NCI demar sin medhavda rig, föredömligt fältmässigt framvisad för församlingen med Gunnar SM7SKT, Erik SA7APE och Åke SM7KAB som intresserade åskådare.

 

 

 

 

 

 

P1060506_r.jpg

Rolf SM7URT i färd med nertagning av utrustningen efter en lyckad provkörning.

Kvällen bjöd på lite skiftande väderlek, ömsom solsken däremellan lite regn, men vad gör väl det? Det blev sammantaget ett trevligt meeting och med tanke på att dagljuset tryter ganska tidigt denna tid på året, så bröt vi upp vid 20-tiden. Nu vet vi var vi kan hålla till om det är fler av medlemmarna som önskar få sina Windom-antenner testade!

 

Bilder: Ewe SM7BHM

Text: Håkan SM7FLD