Field dayś

 

När vi bedriver "Field day" innebär det (oftast) att vi samlas ett glatt gäng på klubben för att samla ihop nödvändig utrustning, t.ex. grill med tbh, radioutrustning, antenner, ev. elverk om vi inte väljer att använda oss av batteridrift.

Därefter förflyttar vi oss i samlad trupp till någon lämplig plats där vi upprättar vår tillfälliga stationsplats eller QTH, och "kör radio" som termen lyder.

Om vädret är emot oss, brukar det iaf bli en trevlig kväll på klubben, oftast avrundat med en grillning!

Läs här om våra aktiviteter i det fria:

Fieldday 1 s

Söndagen 19 maj gav sig tre morgonpigga medlemmar sig ut med radioapparater och picknickkorgar för att köra vårens SSA Portabeltest. Testen kördes på SSB: 3600 – 3670 och 7060 – 7130 kHz mellan kl. 07.00 och 11.00 UTC. 

Det var goda aktiviteter på framförallt 40 metersbandet med många olika europeiska contest som genomfördes samtidigt så det var inte lätt att göra sig hörd. När det gällde den svenska testen så var det mindre aktivitet, men vi fick ihop ett handfull QSO från södra Sverige upp till Stockholmstrakten. Norr om Stockholm hördes ingenting. Kanske var orsaken atmosfäriska förhållanden eller så enkelt som att signalerna studsade över oss.
 240519 field day