Field dayś

 

När vi bedriver "Field day" innebär det (oftast) att vi samlas ett glatt gäng på klubben för att samla ihop nödvändig utrustning, t.ex. grill med tbh, radioutrustning, antenner, ev. elverk om vi inte väljer att använda oss av batteridrift.

Därefter förflyttar vi oss i samlad trupp till någon lämplig plats där vi upprättar vår tillfälliga stationsplats eller QTH, och "kör radio" som termen lyder.

Om vädret är emot oss, brukar det iaf bli en trevlig kväll på klubben, oftast avrundat med en grillning!

Läs här om våra aktiviteter i det fria:

Fieldday 1 s

Vi träffas vid klubblokalen klockan 19:00 och kör sedan i gemensam trupp till Viggotorp.

Klubbens antenner mäts och testas inför SSA:s portabeltest senare i  höst. Medtag gärna egna antenner eller andra roligheter,.som vi kan testa.

Grillen tar vi med för den som är sugen på en korv.  

 
Välkomna hälsar styrelsen 
genom
Anders SM7GXR