Föreningen bedriver flera olika verksamheter:

  • Samhällsnytta (Samverkan med Räddningstjänst och Civilförsvar vid krissituationer)
  • Utbildning med målsättning att bli flera radioamatörer
  • Contests (Att bedriva amatörradio i tävlingsform)
  • Field day´s (Använda amatörradio i naturen)
  • Byggkvällar

Detta är enbart några av de aktiviteter vi bedriver, har du något önskemål eller förslag till annan verksamhet är du hjärtligt välkommen att höra av dig, antingen på något av våra medlemsmöten eller till styrelsen

Nu är det full fart på NAC VHF aktiviteterna!

Idag var vi ett gäng ivriga testdeltagare som fick igång vår utrustning så det kördes QSO på CW, SSB och FT8. Kontakter gjordes med, förutom Sverige, även Danmark, norra Tyskland och södra Norge.


Nästa datum för NAC VHF test blir 4 juni i vår klubblokal.

Några bilder från contesten:

240507 NAC 1

 

 

 

240507 NAC 2