Föreningen bedriver flera olika verksamheter:

  • Samhällsnytta (Samverkan med Räddningstjänst och Civilförsvar vid krissituationer)
  • Utbildning med målsättning att bli flera radioamatörer
  • Contests (Att bedriva amatörradio i tävlingsform)
  • Field day´s (Använda amatörradio i naturen)
  • Byggkvällar

Detta är enbart några av de aktiviteter vi bedriver, har du något önskemål eller förslag till annan varksamhet är du hjärtligt välkommen att höra av dig, antingen på något av våra medlemsmöten eller till styrelsen

Kristianstads Radioamatörer provar 7S60BQ i CQ WPX SSB  contest 2021

Jörgen SA7IAN nybliven radioamatör, utbildad av Kristianstads Radioamatörer SK7BQ avverkade sitt livs första QSO ”kontakt” i helgen när han körde QSO i CQ WPX SSB contest i klubblokalen.

Klubben aktiverade sin jubileums signal 7S60BQ. Denna anropssignalen är svår att bokstavera, vilket gör det extra svårt för motstationen att uppfatta. Normalt är det SM, SK som används, men prefix 7S finns också som alternativ, vi ansökte och fick den anropssignalen under 2021 då Kristianstads Radioamatörer firar 60 år.

Den första kontakten för Jörgen var med en station i Italien, följdes sedan av ett antal andra utländska radioamatörer. Just denna helgen är det en världsomspännande tävling, med många stationer som trängs på kortvågsbanden. Vi hälsar Jörgen  välkommen i föreningen, och det blir säkert fler möjligheter att avverka nya kontakter.

Ewe SM7BHM  som operatör denna helgen, tillsammans med Jörgen SA7IAN

 

SA7IAN

Jörgen SA7IAN i premiär-QSO