SSA:s DL-7 påpekar i en artikel på SSA:s hemsida att det förekommer trafik på de skånska repeatrarna som inte följer de regler som vi radioamatörer har förbundit oss att följa!

I egenskap av repeateransvariga kan vi dessvärre bara notera att även de repeatrar som vår förening driver, inte utgör något undantag från denna anmärkning! Eftersom det direkta ansvaret åvilar repeaterägaren, återstår det endast att stänga ner våra repeatrar om denna utveckling håller i sig. Givetvis tråkigt för det stora flertalet användare som sköter sig, men tyvärr får vi alla lida för vad ett fåtal ställer till med!

Att INTE identifiera sig med sin signal, alt. använda sig av mer eller mindre hemmasnickrade "alias" accepteras ej! Likaledes undviker vi att använda oss av ett mustigt språk, kryddat med invektiv i diverse former!

Tanken är att vem som helst, inklusive barn (som kanske står på tur att ta cerifikat så småningom...) ska kunna lyssna på trafiken och bli inspirerade av oss och förhoppningsvis bli intresserade av vår fina hobby!

Läs mera vad DL-7 skriver här

 

Ewe SM7BHM ordf. och Håkan SM7FLD Repeateransvarig

Grannsamverkan kan man kanske kalla det för när vi flyttade repeatern SK7RGM B, d.v.s. D-star-repeatern i västra Blekinge från sitt QTH i VBSA:s klubbstuga till sitt nya QTH beläget i vattentornet i Asarum.

Torsdagen den 15/6 2017 träffades vi i SK7JC:s klubbstuga för nedmontering och transport av repeatern till det nya QTH:et. Väl framme i Asarum så anslöt ytterligare några HAM-fellows och nu började strapatsen med att bära upp repeaterskåpet vilket vi uppskattar väger ~35 kg.

Det kändes i armarna som att skåpet ökade i vikt med kvadraten på antalet avverkade trappsteg i den ganska smala spiraltrappan med sina 100+ trappsteg. Allt gick dock bra och efter att Ronny SM7IKJ återanslutet alla kablar och gjort den obligatorikska "smoke-testen" (utan rökbildning!), så kunde vi konstatera att vi hade lyckats med uppdraget. Detta firade vi med att i det behagliga vädret ta en fika som Ronny hade med sig, det smakade synnerligen väl att med en kopp kaffe i handen, begrunda den milsvidda utsikten som den här lokationen erbjuder!

WOG_JPI_FFI_IKJ_m.jpg

Fredrik SM7VGO, Peter SM7JPI, Bengt SM7FFI och Ronny SM7IKJ

 

 

FFI_FLD_m.jpg

Bengt SM7FFI och Håkan SM7FLD

 

Läs mer på Bengts facebooksida

 

I videoklippet nedan får vi se hur man arrangerar jordning av en repeatermast på ett synnerligen seriöst sätt. Videon tar ca 35 minuter.

 

 

 

reptNu kör vi en runda till med hörbarhetskontroll av vår repeater SK7BQ/R på RV59 subton 79,7Hz

Välkommen att lämna dina rapport(er), ju fler dessto bättre!

Updatering: 2016-06-05 Nu har vi fått in 37 rapporter, tack till alla som bidragit, så långt!

Till Rapporteringen

 

73 Repeatergruppen SK7BQ

Underkategorier

Repeater BQ

Digital Mobile Radio, DMR