Se filmklipp från hemma hos SM7ALI Tage när han tilldelas hedersdiplom. Tage är 98 år och aktiv på banden dagligen.

tage

 Länk till filmen på SSA's hemsida

Till Nostalgiska hörnet från Jan-Åke Carlsson SM7XGG

Osby Radio Club (ORC)

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet kom radiolyssnandet eller DX-ingen att bli en populär fritidssysselsättning bland unga. Internet och datorer fanns ju överhuvudtaget inte och TV-utsändningar och TV-spel ej heller. Det blev, att på hemmets radioapparat ratta in Radio-Moskva, Radio Luxenburg , Voice of America (VOA) eller annan station.. Om man skickade rapport fick man ofta paket med QSL-kort, information , små presenter med mera. Strax efter kriget var det mycket propaganda- många utsändningar var på svenska. Särskilt intressant var det att följa utsändningarna riktade mellan det, som kom att bli Väst- och ÖstTyskland

Denna video är uppladdad på Youtube av signaturen "Nablaman" som har gett sitt samtycke till visning här. Tack Fredrik! :-)

Åter till reportaget

Grimeton Radiostation ligger strax utanför Varberg, väl skyltat från E6. Radiostationen som togs i drift 1924, är sedan 2004 klassat av UNESCO som ett världsarv. Så har inte alltid varit fallet, det dåvarande Telegrafverket hade t.o.m. planer på att låta riva hela anläggningen, men detta stoppades dessbättre!

Som besökare är de 127 meter höga tornen (6 st) med sina horisontella armar (46 meter breda) som bär upp antennen, det första man lägger märke till redan från E6:an, men väl på plats så finns där mycket annat som fångar blicken, t.ex. den stora sändarhallen som inrymmer Alexandersson-alternatorn och all kringutrustning som krävs för att köra anläggningen. Utanför hEtt av 6 tornallen finns det en kylvattendamm med cirkulerande vatten, detta är nödvändigt för att hålla temperaturen på alternatorn på sina nominella 90°C. Alternatorn drivs av en 2-fas elmotor på 500 hk. Kraften till motorn kommer från den egna transformatorstationen som transformerar 50 kV 3-fas till ?? Volt 2-fas.

Denna artikel publiceras med ensamrätt för www.sk7bq.com Det är tillåtet att länka till artikeln men publicering på annan webbsajt är inte tillåtet.

I den här artikeln skall vi titta på vad som erbjöds på mässan och vilka trender som kunde urskiljas. Mässan gick av stapeln helgen efter midsommarhelgen för ovanlighetens skull. Normalt sammanfaller tyvärr alltid HAM RADIO med midsommarfirandet i Sverige. Några trender kunde tydligt urskiljas på mässan. Låt oss titta på dessa först.

Bild 1 Loopantenn

Saxat ur nättidningen nyteknik.se:

astronautsnack 600 440

Länk

Denna artikel är skriven med ensamrätt för SK7BQ webbsajt. Det är tillåtet att länka till artikeln samt att återge den i sin helhet för icke-kommersiellt bruk med angivande av källan www.sk7bq.com. Särtryck och utdrag är inte tillåtet.

Bild 8

Inledning

Innan vi tittar på vad 2015 års mässa hade att erbjuda, den 40:e mässan i ordningen för övrigt, så skall vi titta på hur man kan ta sig dit på egen hand. Utöver de 3-4 för mig helt obekanta amatörer som befolkade SSA:s monter såg jag inte en enda svensk signal men SM7CFF, SM7EQL och en handfull till lär ha varit där.