Det klagas tydligen en hel del i runt om i SM över att det kommer få QSL via byrån och att det tar lång tid. Jag tänkte därför bredda perspektivet och berätta om hur det fungerar från USA-horisont samt uppdatera de flesta om hur det går till i DX-jakten nuförtiden. Jag tror att många svenska amatörer är dåligt informerade om de alternativ som numera finns till QSL via byrån och varför byråkorten avtagit i volym så kraftigt på senare år. Det är nog delvis orsaken till det missnöje som verkar breda ut sig över för få kort via byrån och för långt mellan gångerna.

AA7G

QSL-hanteringen i USA sköts distriktsvis och det mest folkrika distriktet W4 har två QSL-byråer uppdelade efter prefix inom distriktet. Det finns hela 25 000 amatörer i Florida med General Class eller högre som kan antas vara aktiva med att skicka QSL, runt dubbelt så många som i Sverige alltså. W4 har delat upp QSL-byrån i två byråer, en för prefix med en bokstav som K4, N4 och W4 samt en för prefix med två bokstäver som AA4, KX4, WA4 osv. Tänk på det när du sorterar QSL till byrån! Alla övriga distrikt i USA har bara en byrå och QSL-kort till dem skall inte särskiljas som W4-korten.

Distrikt sju-mötet på Öland, i Algutsrum lördagen den 15 Juni.

En försiktig uppskattning ger att vi var 30-40 deltagare som cirkulerade och minglade som det brukas. Det såldes en del prylar, kepsarna som broderades med anropssignal och namn fick en strykande åtgång. Så även korv i bröd och fika.

Distrikt-förhandlingarna hölls enligt plan, mer om detta på SSA:s hemsida.

Föreningen AMPRNet Sverige ansvarade för en av programpunkterna, ett föredrag och visning av en del nätverksutrustning stod på programmet. Björn SA0BXI och Håkan SM7FLD höll i denna programpunkt.

Kända ansikten från klubben: Ewe SM7BHM med XYL, Leif SM7NCI och Håkan SM7FLD med Karin SA7FMD.

 

OLA HUS

Huset i Algutsrum där Distrikt sju-mötet hölls

Se filmklipp från hemma hos SM7ALI Tage när han tilldelas hedersdiplom. Tage är 98 år och aktiv på banden dagligen.

tage

 Länk till filmen på SSA's hemsida

180430 På Växjö radioklubb SK7HW var det årets auktion och det var fullt hus som vanligt.

Här lider ingen brist på aktivitet. Jag och Bosse från BQ var närvarande och det är en tradition som vi inte vill gå miste om.

73 de SM7NCI es SA7HPD

auktion2018

 

Blandade händelser i SK7BQ

 2011-09-17 50-årsjubileum

Klubbens medlemmar hade samlats för klubbens 50-årsjubileum på Skepparslövs Golfkrog.

BQ jubileum amat rer

2011-06-15 Fieldday på Fjälkinge backe

Vi aktiverade Fjälkinge backe i SMFF-tävlingen.

20110615 9223

 

Till Nostalgiska hörnet från Jan-Åke Carlsson SM7XGG

Osby Radio Club (ORC)

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet kom radiolyssnandet eller DX-ingen att bli en populär fritidssysselsättning bland unga. Internet och datorer fanns ju överhuvudtaget inte och TV-utsändningar och TV-spel ej heller. Det blev, att på hemmets radioapparat ratta in Radio-Moskva, Radio Luxenburg , Voice of America (VOA) eller annan station.. Om man skickade rapport fick man ofta paket med QSL-kort, information , små presenter med mera. Strax efter kriget var det mycket propaganda- många utsändningar var på svenska. Särskilt intressant var det att följa utsändningarna riktade mellan det, som kom att bli Väst- och ÖstTyskland

Grimeton Radiostation ligger strax utanför Varberg, väl skyltat från E6. Radiostationen som togs i drift 1924, är sedan 2004 klassat av UNESCO som ett världsarv. Så har inte alltid varit fallet, det dåvarande Telegrafverket hade t.o.m. planer på att låta riva hela anläggningen, men detta stoppades dessbättre!

Som besökare är de 127 meter höga tornen (6 st) med sina horisontella armar (46 meter breda) som bär upp antennen, det första man lägger märke till redan från E6:an, men väl på plats så finns där mycket annat som fångar blicken, t.ex. den stora sändarhallen som inrymmer Alexandersson-alternatorn och all kringutrustning som krävs för att köra anläggningen. Utanför hEtt av 6 tornallen finns det en kylvattendamm med cirkulerande vatten, detta är nödvändigt för att hålla temperaturen på alternatorn på sina nominella 90°C. Alternatorn drivs av en 2-fas elmotor på 500 hk. Kraften till motorn kommer från den egna transformatorstationen som transformerar 50 kV 3-fas till ?? Volt 2-fas.

Denna video är uppladdad på Youtube av signaturen "Nablaman" som har gett sitt samtycke till visning här. Tack Fredrik! :-)

Åter till reportaget