Kristianstads Radioamatörer SK7BQ

Verksamhetsberättelse för år 2017

Föreningen Kristianstads Radioamatörer SK7BQ har under året haft medlemsmöte jämna veckor. Deltagande på våra möten har varit stort, ett antal föredrag och förevisningar har genomförts av medlemmar.

Kristianstads Radioamatörer informerar webplatsens besökare

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • Att webbplatsen innehåller cookies.
  • Vad dessa cookies används till.
  • Hur cookies kan undvikas.

Cookies är en form av textfil som lagras på din dator. Det finns två olika typer av cookies, session-cookies samt persistant-cookies.

Session-cookies lagras endast temporärt på din dator för att försvinna när du lämnat webbplatsen.

En persistant cookie stannar på din dator fram till det datum då cookien anses vara förbrukad.

Kristianstads Radioamatörer använder enbart cookies för att öka webbplatsens funktionalitet och underlätta för dig som besökare.

För att undvika cookies stänger du av möjligheten att lagra dessa via din webbläsares säkerhetsinställningar. Gå till respektive webbläsarleverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsens) webbplats.

Post- och telestyrelsens webbplats

Läs som inbäddad PDF

SK5AJ
Jubileumsdiplom 2018


Club SK5AJ fyller 50 år 2018. Klubben bildades 1968 och var mycket aktiv under ett antal år främst genom deltagande i tävlingar men också genom aktivt deltagande i SSA:s angelägenheter som t. ex. Disrtiktsledare, QSL-ansvarig för 5:e distriktet, testledare, DX-bulle-redaktör, SSA styrelsemedlem och medlem i SSA valberednig, OTC funktionär mm. samt inte minst arrangerandet av SSA Årsmöte i Vadstena 1974.

Detta är en ny artikel... nu ska vi infoga en bild:

Efetr att vi tilldelat en kategori till artikeln återstår att välja om artikeln ska vara "Utvald", d.v.s. publiceras på första sidan eller ej...

Slutligen ska artikeln sparas...

Underkategorier

Resereferat, besök etc.