Amatörradio i USA - skillnader och likheter gentemot Sverige

Detta är första artikeln i en

...

Amerikanska licensklasser

I denna del av artikelserien skall vi titta på de licenskasser som finns

...

Amatörradio i USA - sista delen

I denna sista del av artikelserien om amatörradio i USA skall vi titta

...

Blandade händelser i SK7BQ

 2011-09-17 50-årsjubileum

Klubbens medlemmar hade samlats för klubbens

...

Lördagen den 24/9 har Västra Blekinge SändarAmatörer fått uppdraget att arrangera radio- och

...