Amatörradio i USA - skillnader och likheter gentemot Sverige

Detta är första artikeln i en

...

Amerikanska licensklasser

I denna del av artikelserien skall vi titta på de licenskasser som finns

...

Amatörradio i USA - sista delen

I denna sista del av artikelserien om amatörradio i USA skall vi titta

...

Lördagen den 24/9 har Västra Blekinge SändarAmatörer fått uppdraget att arrangera radio- och

...

Nu sparkar vi igång höstsäsongen 2015!

Med detta presenterar styrelsen förslag på ett antal

...