Här kommer ett viktigt QTC som berör användarna av föreningens 2m-repeater!

2022-09-29 Uppdatering

Nu är det dags, i morgon, fredagen den 30/9 planerar vi för att få den modifierade repeatern QRV från sitt ordinarie QTH.

Här finns repeaterns användarmanual med de nya kommandona (under arbete) och här kommer du till SvxLink-portalen

Mer info följer...

2022-09-27 Uppdatering

Nu har vi kommit ytterligar en bit på väg mot målet, att få repeatern på plats igen!

SA7TOW Willi, har varit hemma hos mig och vi testade repeaterns funktioner. Målet var att se hur repeatern fungerade som den gjort tidigare samt att prova med uppkoppling till en extern talgrupp på SvxLink. Det fungerade fint och vi fick även ett QSO med SM7CKM Sven-Åke när vi kopplade upp oss mot Växjö-repeaterns talgrupp.

Lite arbete återstår men det är mer "fin-lir"!


2022-09-23 Uppdatering

Repeatern är nu uppkopplad mot SvxLink-nätverket och det första QSO:et har körts. Arbetet med repeatern, som står på arbetsbänken hos SM7FLD, går framåt. Det återstår inställningar av ljudnivåer och funktionskontroller att allt fungerar som det är tänkt. Det nya logikkortet med dator, ska monteras in i repeaterlådan vilket jag hoppas blir gjort under helgen v38. För de som vill prova går det att fr.o.m. fredag 23/9 ansluta till den via Echolink. Sök efter SK7BQ-R på Echolink! Läs mer om Echolink på SK7BQ-R här Notera: Repeatern kan vara tillfälligt nedkopplad pga pågående arbete!


2022-09-19 Repeatern kommer fr.o.m den 19/9 att vara QRT under tiden den byggs om till SvxLink som det tidigare har annonserats om på vårt forum där det finns mer att läsa om vad detta innebär.

Denna artikel kommer att uppdateras.

73 de Håkan SM7FLD

Repeateransvarig