echolinkVår förening har ett antal medlemmar som bor långt utanför vår FM-repeater SK7BQ/R:s täckningsområde. Vi undersöker nu intresset för att bilda en grupp som gör det möjligt även för dessa att använda sig av vår fina men dåligt utnyttjade repeater.

En av flera möjligheter är att installera ett gränssnitt för Echolink men det finns även andra vägar att göra detta möjligt. Är du intresserad av att deltaga i en projektgrupp som arbetar med denna fråga? –Anmäl ditt intresse till webbmaster

 

SK7BQ DMR-repeater

Frekvensen är 434.525 -2MHz och CC7

Uteffekt 20W

Se fakta på Brandmeister

Status: QRV

 

APRS-nod SK7BQ-2 på 144,800 MHz

 

Se mer på aprs.fi

Status: QRV

 

SK7BQ på RU368

Mode: FM

Frekvens: 434.600 MHz -2Mhz Subton 79,7Hz

QTH: Klubblokalen, Fäladsgatan 6B i Kristianstad

Status: QRT

 

SK7BQ/R på 145,7375 (RV59) med space -0,6 MHz och subton 79,7 Hz
Repeatern är en YAESU DR-1XE som hanterar konventionell FM trafik och den digitala moden C4FM. Inställningen är för tillfället AUTO/FM vilket innebär FM in = FM ut och C4FM in = FM ut. Uteffekt är 50W och med hänsyn taget till genomgångsdämpning i duplexfilterena blir det ca 35W minus kabelförlust till antennen.

Kavitetsfiltrena är en duplexer som medger användning av en antenn gemensam för TX och RX.

Status: QRV

DR1.jpeg