Skriv ut

Denna artikel är skriven med ensamrätt för SK7BQ.COM och får inte kopieras, citeras, avbildas eller spridas på något sätt men länka gärna till artikeln.

VK7HH har gjort en gedigen undersökning och samlat in data från olika officiella källor när det gäller antalet licensierade radioamatörer i de största amatörradioländerna i världen. IARU har inte gjort detta sedan i början av 2000-talet och den information från IARU som florerar på Internet är gravt felaktig när vi skriver 2022. Några länder på topplistan överraskar nog de flesta liksom att andra saknas, Italien inte minst. Vår horisont som svenskar är ofta alltför begränsad, likaså kunskapen om folkmängd och andra förhållanden i länder långt bort från oss.

2000 var de tolv största amatörradioländerna följande räknat i individuella licenser:

Jag redovisar inte listan år för år mellan 2000 och 2022 men nämner några viktiga händelser nedan.

2006 ser listan ut så här:

Nederländerna har åkt ur listan, uppgift saknas för 2006.

Att Kina klättrar kan förklaras med en medveten satsning från myndigheter med ökat antal radioklubbar samt inte minst uppdykandet av billiga Kinaproducerade riggar för den snabbt växande kinesiska medelklassen som ju även vi i övriga världen märkt av. 2007 klättrar Kina ytterligare och går om Kanada, i övrigt ingen förändring. Japan minskar stadigt.

2008 passerar Storbritannien Sydkorea som fortsätter kräftgången. De får se sig passerade även av Kina som ligger närmast efter Storbritannien och i slutet av året passerar Kina även Storbritannien, i övrigt inga förändringar sedan 2006.

2010 har USA gått om Japan och är nu det land i världen som har flest radioamatörer, Kina har nu avancerat till fjärdeplatsen. 2011 händer inget placeringsmässigt men Japan minskar stadigt.

2012 övertar Frankrike sistaplatsen då Australien går om dem på listan. Kommande år sker mindre placeringsförändringar i botten på listan och Storbritannien går om Tyskland och upp till femte plats.

2016 passerar även Kanada Tyskland. 2017 går Australien upp till tiondeplatsen.

Malaysia dyker upp på sistaplatsen 2019 och har avancerat till tiondeplatsen 2020 och niondeplatsen 2021.

För närvarande 2022 när detta skrivs ser listan ut så här:

Frankrike och Nederländerna har åkt ur listan 2022.

Analys

Förlorarna

Vilka länder på listan är förlorarna när det gäller antalet amatörer?

Tyskland, Spanien, Australien och Polen men framförallt Tyskland är de stora förlorarna när vi räknar bort förmodade förändringar i licensiering som orsak till de övriga häftiga förändringarna. Har då dessa länder något gemensamt som kan förklara att de alla är förlorare? Ja, det har de. De har alla behållit sin licensstruktur och sina provkrav, förutom telegrafikravet, som funnits sedan långt innan 2000.

När det gäller de tyska provkraven får dessa anses ligga i världstopp för den högsta licensklassen tillsammans med Extra Class licensen i USA. Dessa provkrav motsvarar väl kravet på den gamla A-licensen i Sverige och i en del kunskapsområden överträffar de denna, se för övrigt min tidigare artikelserie om licensiering i USA. För Extra Class licens i USA ingår frågor om avancerad modulationsteknik som spread spectrum till exempel liksom några rent juridiska frågor om amerikansk lagstiftning kring amatörradio som helt saknas i andra länder. De tyska kraven i radioteknik är också delvis högre än de svenska. Detta tillsammans gör att tröskeln är betydligt högre i dessa länder för att ta i alla fall högsta licensklass för de som inte är ingenjörer till yrket och har yrkeskunskaper i de aktuella ämnena.

Vinnarna

Vilka är vinnarna på listan?

Raketerna är framför allt USA och Kina men även Kanada och Storbritannien. Vad har då dessa länder gemensamt? Jo. precis som du anade så har samtliga reviderat sin licensiering under de aktuella åren. Den kraftiga ökningen av antalet licensierade sammanfaller också med när dessa förändringar infördes.

Tillväxten i antalet licensierade har i samtliga fall varit kontinuerlig sedan dess, väl att märka. Här får vi ett tydligt bevis på att införandet av volontärer som examinerar ofta och på en stor mängd platser i USA och, som jag beskrev i min artikelserie, även på utländska platser i andra länder utanför USA, har haft en enorm betydelse. Idag behöver du bara vänta veckor om ens det i USA för att få ett provtillfälle på acceptabelt avstånd från dig. I utlandet utanför USA sker licensiering i Storbritannien till exempel flera gånger om året vid mässor, konferenser och liknande.

Storbritannien har satsat på online-examination och har infört en nybörjarlicens. I RSGB:s medlemstidning Radcom har det redogjorts för resultaten och man är eniga om att det blivit betydligt lättare att få tillgång till provtillfällen. I Skottland bor det endast fem miljoner av Storbritanniens 67 miljoner invånare, varav tre av de fem miljonerna bor i storstadsregionen Edinburgh – Glasgow. Höglandet och öarna är lika glesbefolkade som Norrlands inland i Sverige. För amatörer i de områdena har online-examination haft mycket stor betydelse och lockat fler att ta licens. Dock har nybörjarlicensen avskaffats i USA men där är Technical-licensen nybörjarlicensen som följs av General och den avskaffade men fortfarande giltiga Advanced-licensen och sist Extra Class licensen. Det finns i båda länderna en trappa där kunskapskraven stiger för varje steg. Samma sak gäller i Kanada som håller på att revidera sin licensstruktur och sin licensiering. USA och Kanada har även ett avtal om att licenser är giltiga i båda länderna. Observera att detta bara gäller amerikanska och kanadensiska medborgare. Är du svensk så skall du använda till exempel VE5/SM7XYZ eller VE5/SA7XYZ under CEPT-överenskommelsen och inte din amerikanska signal i Kanada, det är förbjudet för andra än amerikanska medborgare. Råkar du ha en kanadensisk signal som svensk medborgare får du alltså inte heller använda den i USA.

Topplistan talar sitt tydliga språk. De länder som varit aktiva med att modernisera sin licensstruktur och sättet att avlägga prov på har belönats med tillväxt i amatörskaran medan de som i likhet med Sverige inte gjort några mer drastiska åtgärder fått se en stadigt minskande skara amatörer som inte kan förklaras med naturlig avgång enbart.

73 de Gert AA7G (Extra Class) / SM5LWC

Träffar: 390