Det nya diplomet FT8SP som utges för kontakt med Polens alla distrikt, så kallade vojvodskap, har nu skjutit ordentlig fart. Vojvodskap kan närmast översättas med län i modern tid men var historiskt hertigdömen som leddes av en hertig som ofta kallades vojvod. Polen består idag av 16 vojvodskap och diplomets mål är att få kontakt med dem alla.

En rad barnsjukdomar på sajten har åtgärdats och nu fungerar uppladdning av loggar i ADIF-format samt hantering av diplomen utmärkt. Diplomet utges för 2-vägskontakter på FT8 eller FT4 på 80, 40, 30, 20 och 17 m som enbandsdiplom och utöver detta finns ett allbandsdiplom där kontakter på alla frekvensband gäller. För allbandsdiplomet är samtliga amatörband tillåtna, även mikrovågsbanden.

Hela 619 524 QSO finns registrerade och 1339 deltagare är registrerade på sajten.

Häng på du också! Endast 6 svenskar är registrerade på diplomsajten, SM7WNM som ende SM7: a, så det behövs fler svenska amatörer som jagar diplomet för att polackerna skall aktivera banden när det går som bäst åt Skandinavien.

Ett tips är att registrera alla polska signaler i de olika distrikten som finns angivna på diplomsajten i JTAlert. Då får du alarm varje gång någon av stationerna i Polen som är med i diplomet dyker upp på den FT8- eller FT4- frekvens som du lyssnar på. Svårast att köra var Ermland-Masuriens vojvodskap som det heter på svenska vid Östersjökusten. Detta område utgjorde, tillsammans med den ryska enklaven Kaliningrad, Ostpreussen fram till 1945. Det finns endast ett par städer i området vilket kanske förklarar varför det är svårkört men omöjligt är det som synes inte. Aktiviteten för diplomet är hög, som högst är den runt 13–15 Z varje dag då även 17 m och 20 m brukar vara öppna. Kör även FT4, många diplomstationer är aktiva på FT4-frekvenserna
14. 080 MHz och 7047.5 kHz.

Polens provinser har historiskt spelat en stor roll även i Sveriges historia. Staden Torun, förr kallad Thorn på svenska, belägrades av Karl X Gustav 1655–1658 och 1703 kapitulerade staden för Karl XII. Under oroligheterna och krigen som rådde i Polen under denna tid dog 45% av befolkningen och många städer förstördes. Sverige har historiskt sett gått hårt åt Polen och Polens nationalsång nämner detta faktum. Det är världens enda nationalsång som nämner ett annat land (även Italien) men Sverige skulle nog vilja bli omnämnt i vackrare ordalag. Texten i Polens nationalsång som för övrigt har den historiskt ytterst passande titeln ”Än är Polen ej förlorat” lyder i svensk översättning i en strof ” Efter den svenska ockupationen, för fosterlandets räddning ska vi återvända över havet” Med ”den svenska ockupationen” avses Karl X Gustavs polska krig, polackerna kallar det för syndafloden i sin historieskrivning.

I Pommerns vojvodskap talas det i Sverige helt okända språket kasjubiska, det är ett västslaviskt språk som talas av ca 50 000 men förstås av ca 150 000. Språket talas speciellt i två kommuner där det är officiellt språk tillsammans med polskan. https://ft8sp.org.pl/news.php

FT8SP

73 es GL i diplomjakten de AA7G / SM5LWC, Gert