Rolf_r.jpg

Rolf Jönsson SM7URT Silent Key

 

Vi har återigen mötts av meddelandet att en av våra klubbmedlemmar har lämnat oss.

Rolf Jönsson SM7URT, har efter en tids sjukdom somnat in.

Rolf var den som alltid ställde upp när det var något arbete på gång. Detta oavsett om det gällde något projekt i klubblokalen vid våra stationer och antenner, Bockebodaträffen eller något annat radioprojekt.

Rolf med sina gedigna tekniska kunskaper visade alltid prov på sin förmåga att lösa problem, t.ex. vid arbetet med APRS-noden, repeatern och antennerna. Rolf var aldrig främmande för att hugga i.

Saknaden efter Rolf är stor, våra tankar går till hustrun Lena och övriga i familjen.

Vila i frid

Kamraterna i SK7BQ / Ewe SM7BHM och Håkan SM7FLD