2022-09-29 Uppdatering 

Vi får tyvärr senarelägga de avslutande antennarbetena på klubben några veckor. Detta på grund av oförutsedda händelser! Vi satsar på Trafiknätet den 3 oktober med nya repeaterfunktioner och nästa klubbmöte den 5 oktober.

Styrelsen i SK7BQ genom Anders SM7GXR

 

Det som vi inte kunde få ordning på när vi reparerade stormskadorna på klubbens antennanläggning våren 2020, var den stora logperiodiska riktantennen för HF-banden. Nu, dvs. 2,5 år senare, var det dags att göra ett nytt försök att ge den ett nytt liv.

 

antennrep r

Jan SM7DOX och Jörgen SA7IAN reparerar klubbens stormskadade logperiodiska antenn som havererade vid den kraftiga stormen "Laura" den 12 mars 2020. Läs mer

Att vi nu har fått ordning på antennen är förutom de frivilliga krafterna på klubben, företaget KISABs förtjänst. KISAB har ställt upp med inte bara material för att ersätta de skadade elementen, även kunskap och utrustning för att anpassa antennelementen har företaget sponsrat oss med! – Tack till KISAB för den generösa gåvan!

Nu återstår att få den på plats i masten. Vi kommer att hyra in en lift för detta inom kort. Artikeln kommer att uppdateras när vi fått antennen på plats.