SSA:s DL-7 påpekar i en artikel på SSA:s hemsida att det förekommer trafik på de skånska repeatrarna som inte följer de regler som vi radioamatörer har förbundit oss att följa!

I egenskap av repeateransvariga kan vi dessvärre bara notera att även de repeatrar som vår förening driver, inte utgör något undantag från denna anmärkning! Eftersom det direkta ansvaret åvilar repeaterägaren, återstår det endast att stänga ner våra repeatrar om denna utveckling håller i sig. Givetvis tråkigt för det stora flertalet användare som sköter sig, men tyvärr får vi alla lida för vad ett fåtal ställer till med!

Att INTE identifiera sig med sin signal, alt. använda sig av mer eller mindre hemmasnickrade "alias" accepteras ej! Likaledes undviker vi att använda oss av ett mustigt språk, kryddat med invektiv i diverse former!

Tanken är att vem som helst, inklusive barn (som kanske står på tur att ta cerifikat så småningom...) ska kunna lyssna på trafiken och bli inspirerade av oss och förhoppningsvis bli intresserade av vår fina hobby!

Läs mera vad DL-7 skriver här

 

Ewe SM7BHM ordf. och Håkan SM7FLD Repeateransvarig

Bilder på filtret som användes till vår gamla repeater i vattentornet i Kristianstad

filter 1

Filter 1

filter 2

Filter 2

filter 3

Filter 3

 

filter 4

Filter 4

filter 5

Filter 5

filter 6

 

Filter 6

filter 7

Filter 7

Kristianstads Radioamatörer kör trafiknät över SK7BQ/R måndagar kl 20.00 Frekvensen är 145,7375 RV59 med shift -0,6 MHz och subton 79,7 Hz.

Masterstationen anmäler sig kl 20.00 och inbjuder till incheckning varefter vi går ett varv eller två där deltagarna berättar om den gångna veckan ur amatörradioperspektiv.

Välkommen till en pratstund om allt som handlar om amatörradio!

 

radioamator

Efter en lliten paus så var det åter dags för klubbens trafiknät. Denna gången blev vi blott 5 deltagare. Måhända var det annat som pockade på uppmärlsamheten. Vi kör vidare och återkommer nästa vecka!

Vecka 41:

  1. SM7NCI Leif
  2. SM7SKT Gunnar
  3. SA7BYQ Morgan
  4. SM7FLD Håkan
  5. SM7URN Patrik
  6. SM7GXR Anders

20191003 134514I oktober 2019 gjordes det ett större arbete på vår repeater-sajt. Den gamla radioboden byttes ut. Även antennfarmen fick sig en välbehövlig upprensning. De antenner som inte var i bruk togs bort.

2019-10-07 FINAL!

Efter ännu en dags arbete på vår repeatersite så är allting nu på plats. Nya koaxialkablar och lite justeringar av antennerna. Mycket arbete i radioboden med montering av kablar och kontakter. Nätdelen till vår 2m-repeater fick bytas ut.

Vi har fått rapport att 2m-repeatern hörs betydligt bättre nu i Hässleholmstrakten, kanske fler som upplever detsamma?

 

73 de Håkan SM7FLD

Sedan några dagar har SK7BQ 2M repeter i Skepparslöv 145.7375 varit QRT.
SM7GXR Anders repeateransvarig och SM7BHM Ewe tog sig på fredagskvällen upp på backen i Skepparslöv. Det visade sig att en strömbrytare i nätaggregatat hade delat på sig.

2mfix

Anders hade ett aggregat i sina gömmor, så nu fungerar det igen. Vi monterade även 3 styck fläktar i skåpet, så nu skall det bli svalare. Tack Anders för snabb utryckning.
73 Ewe SM7BHM

Underkategorier

APRS

Repeater BQ

Digital Mobile Radio, DMR