Vad läses mest på vår hemsida? – Våra artiklar om antenner tycks vara attraktiva. Vad sägs om fler än 87000 (!) träffar på Gert SM5LWC's artikel om ändmatad halvvågsantenn?

mest lasta

  • Fler än 16000 träffar på informationen om vår förening med sina ca 55 medlemmar vittnar om att vi har en enorm attraktionskraft hos besökarna!
  • Våra repeatrar tycks också vara av intresse med sina >10000 träffar!
  • På fjärde plats kommer träffar på artikeln om radiokurs. Detta vittnar om ett mycket stort intresse hos besökare som söker en väg in i vår hobby!
  • På en hedrande femteplats kommer artikeln om klubbens medverkan i Killhult. Här skötte vi radiosambandet vid aktiviteten för cancersjuka barn. En formidabel succé!

– Vad kan vi göra för att fånga upp ännu fler till vår klubb? Logga in och i vårt forum och skriv några rader om detta! 

– Se vad andra har skrivit i förslagslådan!