Så här gör du för att vara med på ett medlemsmöte över Jitsi (uppdaterad 220119)

Detta är en förenklad beskrivning som endast berör de mest elementära begreppen som behövs för att komma igång.

 

Du har fått en länk i mejlet som kallar till mötet, länken ser ut så här: https://meet.jit.si/sk7bq

Skriv in länken i din webbläsare eller enklare, klicka på länken. Du kommer nu till mötesrummet, här kan du behöva göra några val:

Tillåt Jitsi att använda din mikrofon och kamera. Du kan välja om detta ska gälla bara för detta möte eller något av flera andra alternativ:

1_tillat_jitsi.png

Nu behöver du skriva in ditt namn och helst också din anropssignal:

2_anslut.png

Klicka nu på "Anslut till mötet"

Nu bör du komma till mötesrummet. Ev. har moderatorn för mötet valt att aktivera "väntrummet". Om så är fallet är det bara att avvakta en stund så blir du strax insläppt till mötesrummet.

Det behövs INGET LÖSENORD för att vara med!

Några tips:

  • Även om det är fullt möjligt att vara med på mötet utan att använda en kamera så blir närvarokänslan mycket bättre om du väljer att aktivera din kamera.
  • Använd gärna ett headset. Du hörs bättre och har då även lättare att uppfatta vad som sägs på mötet.
  • Undvik att "prata i mun" på varandra, begär ordet så blir det ett bättre "flyt" på mötet.

Tänk på att även om du har skruvat ner ljudet på din TV-apparat eller radio så fångas ljudet upp och förstärks. Detta leder till att alla mötesdeltagare får ofrivilligt lyssna till detta! Genom att "muta" din mikrofon slipper vi dessa störningar. Enklast gör du detta genom att trycka en (1) gång på mellanslagstangenten, nu kommer denna i fortsättningen att fungera som PTT vijlket vi som radioamatörer bör vara välbekanta med, eller hur?

– När du ska göra ett inlägg, håll mellanslagstangenten nere, när du har pratat färdigt, släpp upp den igen, enkelt eller hur?