Som rubriken säger så firar vår förening sin 60-åriga tillvaro under 2021. Utöver vår specialsignal 7S60BQ som alla medlemmar kan boka för att aktivera under hela 2021 så har Jan-Åke SM7XGG arbetat fram ett jubileumsdokument. Det kan laddas ner här