Hans-Göran avled den 13 januari 2021. Han var en av pionjärerna som startade upp radioklubben SK7BQ 1961. H-G som han även kallades, hade många strängar på sin lyra med bl.a. samband och rävjakt för att nämna några.

Tack vare sina mycket goda kontakter med räddningstjänsten i Kristianstad fick radioamatörerna en status där. Detta gjorde att vi med vår kunskap och erfarenhet, kallades ut i krissituationer, som t.ex. vid strömavbrott och stormar för att bistå med radiokommunikation och rapportering.

hg sk cr

Hans-Göran hänger upp resultat efter en rävjakt

Hans-Göran var en sammanhållande kraft under stormen Gudrun 2005. Där gjorde radioklubben en stor insats, vilket innebar att räddningstjänstens personal kunde avlastas.

Själv lärde jag känna Hans-Göran 1975. Vi arbetade båda på Televerket och jag minns speciellt det första mötet där han hälsade mig välkommen till ”stan” då jag bytte arbetsplats från Malmö till Kristianstad.

Jag var redan då aktiv på RTTY och vi var ett gäng på Televerket som var väldigt aktiva med våra teleprintrar. Tack vare Hans-Göran SM7BUN, Gert-Ove SM7EVV, Gösta SM7CLZ och undertecknad SM7BHM, fanns det alltid mycket att prata om.

Rävjakt med radiopejl var också ett av Hans-Görans stora intresse. Han sprang många rävjakter redan på 60-talet, ofta tillsammans med Kalle SM7BQX. Flera gånger anordnade han rävjakter runt Kristianstad. Hans kunskap och kontakter gjorde att vi fick arrangera SM i rävjakt 2003 här i Kristianstad. Ett fantastiskt arrangemang! Andra rävjakter arrangerades också lite här trakten, bl.a. i Norra Åsum vid Viggotorp. Ja, det är många minnen som rinner fram.

Tack Hans-Göran, för det du gjort för radioklubben.

Ewe SM7BHM

Ordförande i SK7BQ