Internationella rymdstationen ISS planerar SSTV-sändningar mellan 24 december och 31 december. Så vitt jag är rätt informerad så sker sändningarna i mode PD120 med 2 minuters mellanrum mellan bilderna

 

Ett bildarkiv med SSTV-bilder som amatörer tagit emot från ISS finns här: https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/

Sändningarna kommer att ske på 145.800 MHz
Programmet MMSSTV som är gratis för Windows kan användas för mottagning av bilderna, ställ in moden PD120. https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php För Mac-datorer finns Multiscan https://www.qsl.net/kd6cji/
En blog om SSTV-sändningarna från ISS finns här: https://ariss-sstv.blogspot.com/
En YouTube video om att ta emot SSTV från ISS finns här: https://www.youtube.com/watch?v=HtC-BPcMruA&feature=youtu.be
Du kan räkna ut när ISS är hörbar från ditt QTH online här: https://spotthestation.nasa.gov/ eller här https://www.heavens-above.com/main.aspx