Vi var ett glatt gäng som jobbade med klubbens stationer och utrustning. Jan SM7DOX konfigurerade klubbens IC-706 MkIIG ihop med ett nytt  Signalink USB inteface.

Den testkördes med ett antal QSO på 144Mc. Även klubbens 69Mc station testades med ny antenn. Den är tänkt vara igång när vi är på klubben, och kanske locka någon ny.
 
 
200923 arbmote DOX
Jan SM7DOX installerar Signalink på klubbens Icom IC-706
 
 
Om någon vecka kommer vi att prova att köra någon aktivitetstest på 144Mc eller 50Mc, mer info kommer. Även andra aktiviteter runt klubbstationen planeras.
 
Kvällen avslutades med att Anders SM7GXR grillade korv i gatlampans sken. Tack alla ni som kom till denna trevliga träff.
 

200923 arbmote NCI GXR r

Leif SM7NCI står i korvkön, väntar på att Anders SM7GXR ska servera
 
Text och bilder: Ewe SM7BHM