I veckan nåddes vi av budet, att Nils-Göran avlidet. Han drabbades av sjukdom 2017 och blev aldrig återställd. Flera komplikationer tillstötte under åren och till sist orkade inte kroppen mer. Nils-Göran var känd över hela världen efter sina radioexpeditioner till Söderhavet, ett flertal gånger. Aktivera IOTA  öar ”Island on the air” var hans stora intresse. Han blev medlem i radioklubben efter att han flyttade hem till Åhus. Flera gånger som föredragshållare, han visade bilder och berättade om strapatserna. Tack Nils-Göran för alla minnen, vila i frid

Ewe SM7BHM

SM7CAS cr

Nils-Göran SM7CAS

Som rubriken säger så firar vår förening sin 60-åriga tillvaro under 2021. Utöver vår specialsignal 7S60BQ som alla medlemmar kan boka för att aktivera under hela 2021 så har Jan-Åke SM7XGG arbetat fram ett jubileumsdokument. Det kan laddas ner här

Synpunkter och reflektioner i denna artikel är författarens egna.

2020 gick till historien som inget annat år i modern tid. Inte minst gäller detta om man tittar på året med DX-glasögonen på.

Årets stora expedition innan COVID-19 slog till var VP8PJ till Sydorkneyöarna som gav många amatörer ett nytt DXCC. Det var den enda expeditionen bland de till de 20 mest eftertraktade DXCC-länderna som hann genomföras, expeditionen till norska Bouvetöya fick återigen ställas in. För min del uteblev dock QSO på 160, 12 och 10 m men på alla transmissionssätt och alla andra band i övrigt lyckades jag få ett QSO. DXCC-entiteten tillhörde de 20 mest önskade så på alla sätt var detta en lyckad expedition. Detta var den enda större expedition som hann slutföras under året innan pandemin slog till och omöjliggjorde nästan alla DX-peditioner och DX-möten jorden runt. Mässor och konferenser fick ställas in.

Hans-Göran avled den 13 januari 2021. Han var en av pionjärerna som startade upp radioklubben SK7BQ 1961. H-G som han även kallades, hade många strängar på sin lyra med bl.a. samband och rävjakt för att nämna några.

Tack vare sina mycket goda kontakter med räddningstjänsten i Kristianstad fick radioamatörerna en status där. Detta gjorde att vi med vår kunskap och erfarenhet, kallades ut i krissituationer, som t.ex. vid strömavbrott och stormar för att bistå med radiokommunikation och rapportering.

hg sk cr

Hans-Göran hänger upp resultat efter en rävjakt

Hans-Göran var en sammanhållande kraft under stormen Gudrun 2005. Där gjorde radioklubben en stor insats, vilket innebar att räddningstjänstens personal kunde avlastas.

Själv lärde jag känna Hans-Göran 1975. Vi arbetade båda på Televerket och jag minns speciellt det första mötet där han hälsade mig välkommen till ”stan” då jag bytte arbetsplats från Malmö till Kristianstad.

Jag var redan då aktiv på RTTY och vi var ett gäng på Televerket som var väldigt aktiva med våra teleprintrar. Tack vare Hans-Göran SM7BUN, Gert-Ove SM7EVV, Gösta SM7CLZ och undertecknad SM7BHM, fanns det alltid mycket att prata om.

Rävjakt med radiopejl var också ett av Hans-Görans stora intresse. Han sprang många rävjakter redan på 60-talet, ofta tillsammans med Kalle SM7BQX. Flera gånger anordnade han rävjakter runt Kristianstad. Hans kunskap och kontakter gjorde att vi fick arrangera SM i rävjakt 2003 här i Kristianstad. Ett fantastiskt arrangemang! Andra rävjakter arrangerades också lite här trakten, bl.a. i Norra Åsum vid Viggotorp. Ja, det är många minnen som rinner fram.

Tack Hans-Göran, för det du gjort för radioklubben.

Ewe SM7BHM

Ordförande i SK7BQ

Underkategorier

Resereferat, besök etc.