Hans-Göran avled den 13 januari 2021. Han var en av pionjärerna som startade upp radioklubben SK7BQ 1961. H-G som han även kallades, hade många strängar på sin lyra med bl.a. samband och rävjakt för att nämna några.

Tack vare sina mycket goda kontakter med räddningstjänsten i Kristianstad fick radioamatörerna en status där. Detta gjorde att vi med vår kunskap och erfarenhet, kallades ut i krissituationer, som t.ex. vid strömavbrott och stormar för att bistå med radiokommunikation och rapportering.

hg sk cr

Hans-Göran hänger upp resultat efter en rävjakt

Hans-Göran var en sammanhållande kraft under stormen Gudrun 2005. Där gjorde radioklubben en stor insats, vilket innebar att räddningstjänstens personal kunde avlastas.

Själv lärde jag känna Hans-Göran 1975. Vi arbetade båda på Televerket och jag minns speciellt det första mötet där han hälsade mig välkommen till ”stan” då jag bytte arbetsplats från Malmö till Kristianstad.

Jag var redan då aktiv på RTTY och vi var ett gäng på Televerket som var väldigt aktiva med våra teleprintrar. Tack vare Hans-Göran SM7BUN, Gert-Ove SM7EVV, Gösta SM7CLZ och undertecknad SM7BHM, fanns det alltid mycket att prata om.

Rävjakt med radiopejl var också ett av Hans-Görans stora intresse. Han sprang många rävjakter redan på 60-talet, ofta tillsammans med Kalle SM7BQX. Flera gånger anordnade han rävjakter runt Kristianstad. Hans kunskap och kontakter gjorde att vi fick arrangera SM i rävjakt 2003 här i Kristianstad. Ett fantastiskt arrangemang! Andra rävjakter arrangerades också lite här trakten, bl.a. i Norra Åsum vid Viggotorp. Ja, det är många minnen som rinner fram.

Tack Hans-Göran, för det du gjort för radioklubben.

Ewe SM7BHM

Ordförande i SK7BQ

Synpunkter och reflektioner i denna artikel är författarens egna.

2020 gick till historien som inget annat år i modern tid. Inte minst gäller detta om man tittar på året med DX-glasögonen på.

Årets stora expedition innan COVID-19 slog till var VP8PJ till Sydorkneyöarna som gav många amatörer ett nytt DXCC. Det var den enda expeditionen bland de till de 20 mest eftertraktade DXCC-länderna som hann genomföras, expeditionen till norska Bouvetöya fick återigen ställas in. För min del uteblev dock QSO på 160, 12 och 10 m men på alla transmissionssätt och alla andra band i övrigt lyckades jag få ett QSO. DXCC-entiteten tillhörde de 20 mest önskade så på alla sätt var detta en lyckad expedition. Detta var den enda större expedition som hann slutföras under året innan pandemin slog till och omöjliggjorde nästan alla DX-peditioner och DX-möten jorden runt. Mässor och konferenser fick ställas in.

Logo001

The radio amateurs of Kristianstad, SK7BQ, in the southernmost Swedish province of Scania, will be activating the special event callsign 7S60BQ during the entire 2021 celebrating the 60th anniversary of the club.

As far as we know, this is the first time the prefix 7S60 is activated. 7S60BQ will be QRV throughout 2021 on 160 – 70 cm and possibly higher bands. QSL via LoTW, direct with 3 USD or 3 Euro, no IRCs as we cannot redeem them, to QSL manager: SM7BHM or via Club Log OQRS, also only direct. Do not worry if you see a mailing address to AA7G on PayPal. AA7G Gert is a member of the club and handles PayPal payments in coordination with SM7BHM.

We will not be uploading logs in real-time to LoTW. They will be collected after each operation and uploaded to LoTW after that.

Please bear in mind that the members of SK7BQ are both skilled world-class contest operators and complete beginners so have patience with us, we will let all members use the unique callsign if they want. A special QSL will be printed and sent out for the event. 

 

73 de AA7G, Gert and SM7BHM, Ewe chairman of SK7BQ

 

SM7BHM Ewe Hakansson

Pilspetsvagen 4

SE-291 66 Kristianstad

SWEDEN

Internationella rymdstationen ISS planerar SSTV-sändningar mellan 24 december och 31 december. Så vitt jag är rätt informerad så sker sändningarna i mode PD120 med 2 minuters mellanrum mellan bilderna

 

Ett bildarkiv med SSTV-bilder som amatörer tagit emot från ISS finns här: https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/

Sändningarna kommer att ske på 145.800 MHz
Programmet MMSSTV som är gratis för Windows kan användas för mottagning av bilderna, ställ in moden PD120. https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php För Mac-datorer finns Multiscan https://www.qsl.net/kd6cji/
En blog om SSTV-sändningarna från ISS finns här: https://ariss-sstv.blogspot.com/
En YouTube video om att ta emot SSTV från ISS finns här: https://www.youtube.com/watch?v=HtC-BPcMruA&feature=youtu.be
Du kan räkna ut när ISS är hörbar från ditt QTH online här: https://spotthestation.nasa.gov/ eller här https://www.heavens-above.com/main.aspx

Underkategorier

Resereferat, besök etc.