SK7BQ 60 år
1961 – 2021

Ett försök till historiebeskrivning av klubbens verksamhet under de gånga åren, sammanställd av Jan Åke Carlsson, SM7XGG.

Radioklubben Kristianstads radioamatörer bildades den 21 september 1961. Ett flertal av de första medlemmarna var stamanställda militärer. Klubbens förste ordförande var Karl Olsson, SM7BQX.

Först lite DÅ och NU
De första årens medlemsmöten fick äga rum på konditorier och allmänna platser eftersom klubblokal saknades.

Utrustning
Eftersom klubblokal saknades hade klubben ingen egen utrustning, däremot hade de flesta egen utrustning i hemmet. Tiden kring 1960 var de flesta sändare/mottagare rörbestyckade – transistorn hade ännu inte slagit igenom. Många radioamatörer hade hemmabyggda sändare och som mottagare så kallad surplusmateriel från andra världskriget. Som exempel kan nämnas Svenska arméns 2 W -station, PM7D, och den amerikanska BC 348. Likriktare för nätspänning var ofta hembyggen. När transistorn gjort sitt intåg började produktion av kompletta sändare/mottagare. På antennfronten blev trådantenner ersatta av master och beamar.

Med transistorn kom också hemdatorer, som ersatte giganter som BESK i Uppsala med 20 000 elektronrör, och SMIL i Lund med heltidsanställd tekniker. Detta var en otroligt spännande tid för elektronikintresserade!

Lokalfrågan
För Kristianstads radioamatörer blev det ett kolossalt lyft när man 1998 fick tillgång till Televerkets utbildningslokaler på Viggotorp, alldeles utanför A 3 området i Norra Åsum. En 15 meter hög mast blev uppsatt på området och trådantenner med mera kunde installeras. En klubbstation kunde anskaffas och klubben fick sin första signal SK7BQ 1968. År 2000 måste klubben dessvärre lämna Viggotorp, eftersom Televerket sålt lokalen vilken därefter revs.

Genom Räddningstjänsten fick klubben tillgång till en utmärkt lokal på Fäladsgatan 6 B. Vissa lokalutrymmen skulle klubben dela med Civilförsvarsföreningen och detta fungerade bra. Civilförsvarsföreningen finns numera i lokaler på före detta P6-området.
 Masten kunde bli uppsatt i förkortad version tillsammans med trådantenner och vertikalantenn.
 Schacket utvecklades med åren till ett välfungerande radiorum.

Aktiviteter under åren
2001: Detta år arrangerade klubben en NM i radiopejl-orientering, så kallad ”Rävjakt”. Klubbens rävjakts-entusiast Hans-Göran Svensson, SM7BUN gjorde en jätteinsats för arrangemanget ute i Bockeboda. Klubben fick mycket beröm för detta.

ravjakt
Hans-Göran som rävjaktsledare.

2003: Påbörjade klubben Öppet Hus för lediga skolungdomar under vecka 8. Ansvariga för detta har framförallt varit Ewe Håkansson och Jan Åke Carlsson. Denna aktivitet har återkommit varje år alltsedan 2003 med växlande resultat (från 0-10 ungdomar och en och annan morfar/farfar på besök). Ett antal nya certifikat har blivit följden.

I augusti arrangerade klubben SM i Radiopejlorientering med såväl dag- som nattävling. Banläggare var även denna gång Hans-Göran Svensson SM7BUN. Arrangemanget blev mycket lyckat

2005: Sattes klubben på prov i och med stormen Gudruns härjningar av i början av januari. Patruller med handapparater skickades ut i norra Skåne och Östra Göinge. Vissa amatörer från klubben fick hålla samband2003 från Räddningstjänstens lokaler.

2006–2007: Klubben arrangerade ett antal distriktsmöten, vilka gav distriktets radioamatörer en välbehövlig reunion. Vid ett av dessa möten fick klubben besök av två kända SSA-profiler SM6CTQ, Kjell Nerlich och SM6JSM, Erik Lund båda från Karlsborg.

2008: Var det 350 år sedan fred slöts i Roskilde vilket annat innebar att Danmark avträdde Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Tillsammans med andra klubbar skapade klubben jubileums-QSL kort vilka var hett eftertraktade. Ett särskilt jubileumsdiplom Roskilde 1658-award trycktes upp.

2009: Under året skickades 2500 QSL-kort iväg med anledning av Roskildejubileet.

2010 – 2020: Följande aktiviteter är svåra att tidsätta, eftersom dag och tid har varit omöjliga att finna.

Studiebesök
Klubben har besökt:

  • SVT i Malmö
  • Allöverket i Kristianstad
  • Mörrums pappersbruk
  • Artillerimuseet i Kristianstad
  • Järnvägsmuseet i Kristianstad

Field-days har arrangerats på

  • Hanö
  • Fjälkinge Backe (flera gånger)
  • Naturum Kristianstad
  • Norra Åsum
  • Lillö

Antenner har klubben och har haft, på Vattentornet, vid klubblokalen och vid Skepparslövs Backar (repeatrar). Genom SA7SOL Jakobs försorg bytte klubben logotype till en modernare logotype.

Utbildningar
Klubben har under årens lopp anordnat utbildningar för nya radioamatörer, vilket har varit mycket glädjande och framgångsrikt. Utbildningsansvariga har varit Leif Persson SM7NCI och Jan Åke Carlsson. Leif har också anordnat utbildningar i telegrafi, CW vilket lockat ett antal intresserade Håkan Svensson SM7FLD har hållit i DMR-utbildning.

Amatörradio är en härlig hobby med stor bredd och många varianter. Man får många vänner att dela intresset med, man kan tävla och samla spännande QSL-kort från hela världen. Hobbyn, som jag själv började med den 30 juni 1954 har skänkt mig mycken glädje som världsmedborgare vad gäller geografi, samhällsutveckling språk, teknik med mera, med mera.

Det är min innerliga önskan att fler kan hitta denna fina hobby och särskilt då i våra trakter, så att vår klubb kan fortsätta sin verksamhet med nya entusiaster. Det är med stor glädje jag är medlem i den 60-åriga radioklubben Kristianstads Radioamatörer "Hip,hip ..."

fieldday
Field-day vid Fjälkinge backe.

 

Kristianstad 2021-02-24
Jan-Åke Carlsson SM7XGG, ex SM72737, ex SM7BFK