150906 Summering

Så har vi nu genomfört vårt åtagande vid grisfesten i Killhult, alla gjorde sitt yttersta för att det skulle bli så bra som möjligt, vädret till trots. Vi har fått erkännande för våra insatser, arrangören Bengt Nilsson riktar ett varmt tack till oss!

Läs mera


happy