Vi håller ordinarie medlemsmöte, som regel varannan onsdag jämna veckor. Avvikelser kan förekomma men detta annonseras i aktivitetskalendern!

Jitsi opengraph

P.g.a. den förvärrade situationen med Coronasmittan kommer vi tills vidare att hålla mötena digitalt. Vi använder oss av Jitsi Meet.

Det behöver inte installeras något program för att köra Jitsi, allt sker via webbläsaren.

Logga in på https://meet.jit.si/sk7bq Mötesrummet öppnar ca 15 minuter före utsatt mötestid.

Är du osäker / behöver hjälp? – Kontakta webbmaster i god tid FÖRE mötet! När mötet har börjat blir det svårt att få hjälp!

73 Webbmaster