BB 0644 crHär kan du anmäla dig till 2020 års upplaga av Bockebodaträffen. Din anmälan är helt frivillig och har enbart till syfte att visa att du kommer till södra Sveriges största Ham-fest!

Använd knappen "Ny" för att registrera dig. Blev det fel? –Registrera dig en gång till bara, vi "städar" sånt som råkade bli fel...

Den planerade träffen är under rådande omständigheter inställd. Styrelsen dryftar möjligheterna att senarelägga den eller att helt enkelt skjuta upp den till nästa år.

 


 

Filter 
Anropssignal/Företag Namn Kommer som Kommentar
SM7DLK Göran Försäljare
SM7EJG Ingvar Funktionär
SM7LEX Lennart Funktionär
SM6MHZ Ulla Besökare
SM6JVZ Anders Besökare
SA7BPX Micke Besökare
SM4RGD Charlie Försäljare
SM7OBW Henry Besökare
SM7NCI Leif Funktionär Eventuell utställning av radioteknik
SM7URN Patrik Besökare
SM7GXR Anders Funktionär
SM7SKT Gunnar Funktionär
SM7BHM Ewe Funktionär
SA7SOL Jakob Funktionär
SA7FMD Karin Besökare
SM7FLD Håkan Funktionär Vi ses...