BB 0644 crHär kan du anmäla dig till 2017 års upplaga av Bockebodaträffen, din anmälan är helt frivillig och har enbart till syfte att visa att du kommer till södra Sveriges största Ham-fest! Träffen har varit, det går därför inte att registrera sig längre!

Filter 
Anropssignal/Företag Namn Kommer som Kommentar