2022-09-29 Uppdatering 

Vi får tyvärr senarelägga de avslutande antennarbetena på klubben några veckor. Detta på grund av oförutsedda händelser! Vi satsar på Trafiknätet den 3 oktober med nya repeaterfunktioner och nästa klubbmöte den 5 oktober.

Styrelsen i SK7BQ genom Anders SM7GXR

 

Det som vi inte kunde få ordning på när vi reparerade stormskadorna på klubbens antennanläggning våren 2020, var den stora logperiodiska riktantennen för HF-banden. Nu, dvs. 2,5 år senare, var det dags att göra ett nytt försök att ge den ett nytt liv.

 

antennrep r

Jan SM7DOX och Jörgen SA7IAN reparerar klubbens stormskadade logperiodiska antenn som havererade vid den kraftiga stormen "Laura" den 12 mars 2020. Läs mer

Att vi nu har fått ordning på antennen är förutom de frivilliga krafterna på klubben, företaget KISABs förtjänst. KISAB har ställt upp med inte bara material för att ersätta de skadade elementen, även kunskap och utrustning för att anpassa antennelementen har företaget sponsrat oss med! – Tack till KISAB för den generösa gåvan!

Nu återstår att få den på plats i masten. Vi kommer att hyra in en lift för detta inom kort. Artikeln kommer att uppdateras när vi fått antennen på plats.

 

Jag ställde mig frågan vad som kan köras på FT4 och FT8 från en högt sittande dipol när det gäller amerikanska counties ifrån delstaten New York i USA?

Statistik från ClubLogs databas med hundratals miljoner QSO visar att över 80 % av alla QSO på banden är med dessa trafiksätt de senare åren. Det är bara dumt och ineffektivt att köra andra trafiksätt utanför tester om syftet, som i mitt fall, är att maximera antalet körda counties. Till de som har starka synpunkter om FT4 och FT8 säger jag ”If you can´t beat them, join them” eller bli utan diplom, valet är ditt. Det finns 3077 counties i USA och på drygt fem år och knappt 18 000 QSO inklusive flitigt contestande har jag kört några hundra amerikanska counties på CW och SSB men 1 100 counties ungefär på FT4 och FT8 så det behövs egentligen inga mer bevis för att du skall inse att du måste köra FT4 och FT8 för att nå framgång i jakten på de 3077.

Introduktion

image005Beverageantennen (uttalas /ˈbev.ər.ɪdʒ/ eller för den som inte är bevandrad i fonetik, bever-idch ungefär där ”idch” skall uttalas med vibrerande stämband, något som svenskar har svårt för) är en antenn enbart avsedd för mottagning. Antennen är en trådantenn med i regel minst en våglängds längd som huvudsakligen används från långvåg upp till 160 m. Antennen uppfanns av amerikanen Harold H. Beverage 1921 som patenterade den. Dessa patent är numera utgångna. Antennen används såväl av radioamatörer, långvågs- och mellanvågs DX-are som av militär bland andra.

Kalla inte antennen för ”bäverantenn”. Detta är en felöversättning från engelskans ”beaver” för bäver men Beverage har inget med bäver att göra. Beverage är det engelska och amerikanska ordet för drycker, oftast avses läskedrycker men efternamnet syftar inte heller på det utan skall enbart ses som ett efternamn utan speciell betydelse.

Inledning

NVIS bild 0

Bild 0 NVIS - för radioamatörer och militär

Denna artikel skall ses som en faktabakgrund för den fieldday med NVIS-experiment som planeras i klubben och är därför avsedd som en sammanställning av befintliga fakta i ämnet baserade på professionella mätningar och resultat samt gjorda simuleringar. Observera att simuleringar alltid är enbart en modell av verkligheten. När det gäller resultaten påverkas de av en rad faktorer men syftet med en simulering är att få en hint om verkligheten, inte att få en absolut sanning.

 

EFHW

Delar av detta material kommer från en föreläsning av K1RF som anpassats av författaren till denna artikel till svenska förhållanden. Artikeln är skriven med ensamrätt för SK7BQ. Länka gärna till den men kopiera den inte! Syftet med artikeln är att den skall vara en kokbok för den som vill bygga sin egen EFHW-antenn eller köpa en bra sådan.

Jag rekommenderar att läsaren först tillgodogör sig artikeln om transmissionsledningar och baluner samt UNUN:er för att få relevant kunskap.

Om halvvågsantenner

En halvvågsantenn är ett resonant strålande element med en elektrisk längd på en halv våglängd. Total längd i meter är 142,3575/frekvensen i MHz. Matningspunkten påverkar antennens impedans. Hög ström och låg spänning fås i mitten, låg ström och hög spänning fås i ändarna.