Nu kan även de som inte kan nå Kristianstadsrepeatern vara med och prata "lokalt"! –Bra vid resor eller om du bor utanför repeaterns täckningsområde.

Detta gör du genom att använda TG 240777. För att bevaka denna talgrupp bör du lämpligen lägga in den i din Receive Group List. På så vis kommer du att höra trafiken på talgruppen.

Tack till Peter SA7BGG som ordnade detta!

73 Håkan SM7FLD