Klubbstationen vid FN:s högkvarter i NY, 4U1UN meddelar att FN:s högkvarter är stängt pga. Coronapandemin. De hoppas kunna öppna upp klubbstationen igen under oktober eller november månad

Ordförande i klubben K2QI James rapporterar att slutsteget behöver repareras ocvh antennen för IBP radiofyren 4U1UN likaså. Annat nödvändigt underhåll är också eftersatt pga. pandemin. Han hoppas på att ha en FlexRadio 6600M på plats i höst. De har fått låna en sådan och den har fungerat bra i de tuffa förhållanden som råder i FN-skrapan. Stationen fjäsrrstyrs från ett kontorsrum med lägre säkerhet på bottenvåningen. Själva stationsrummet har enligt uppgift endast fyra personer i FN-skrapan tillgång till av säkerhetsskäl. Säkerheten är rigorös inom byggnaden vilket gör det ytterst komplicerat att köra radio därifrån, allt måste köras remote från kontorsrummet i bottenvåningen. 4U1UN har varit mycket aktiva de senaste månaderna på en rad band, främst på FT8 och de har hörts bra i Europa. 4U1UN utgör en egen DXCC-entitet och skall inte sammanblandas med 4U1ITU, 4U1WRC och andra signaler som sorterar under 4U1ITU i Geneve och är en annan DXCC-entitet.
 
Gert, AA7G / SM5LWC