Kristianstadsrepeatern SK7BQ på RU368

Denna repeater är f.n. QRT