Hörbarhet SK7BQ/R: 2016-07-21

 • Datum
  2016-07-21
 • Anropssignal
  SM7FLD
 • Utrustning
  Mobil-stn under förflyttning
 • QTH
  ca 45 km S Ljungby
 • Hörbarhet
  God hörbarhet
 • Kommentar
  I QSO med SM7URN