Hörbarhet SK7BQ/R: 2016-06-02

 • Datum
  2016-06-02
 • Anropssignal
  sm7kab
 • Utrustning
  Mobil-stn under förflyttning
 • QTH
  Älmhult Centrum
 • Hörbarhet
  Kan ha QSO men tappar en del
 • Kommentar
  50W Ant 7900 = 160cm 5 dbi
  ~ 1 - 3 S