hakanJag var länge mycket tveksam, ännu en digital mode att ge sig på, räcker det inte med de vi redan har: Icom's D-star och Yaesu's System Fusion C4FM?

–Nu är det ju bara på det viset att nyfikenheten är en drivfjäder som inte är att bortse ifrån... 

Så var cirkusen åter igång, läsa på nätet, programmera, göra om, göra rätt... Det blev några försök innan det tog sig, så att säga! -Vad är då DMR? Förkortningen utläses "Digital Mobile Radio" vilket är ett radiosystem sprunget ur och avsett för den kommersiella marknaden. Systemet används bl.a. av våra s.k. "blåljus-myndigheter" och tekniskt sett så benämnes det i den paketeringen för system TETRA (Terrestrial Trunked Radio) och följer den Europeiska standarden ETSI. För att göra förvirringen total, så har man dessutom klistrat på en etikett på vilken det står att läsa: "RAKEL".

Det finns dock en del fundamentala skillnader mellan TETRA och "vanlig" DMR, såsom frekvensallokering och användningen av teknikerna TDMA/FDMA.

En väsentlig skillnad är att i system TETRA används upp till fyra tidsluckor (=fyra samtidga QSO:n på samma frekvens) medans vi får nöja oss med två tidsluckor i system DMR. En anmärkningsvärd notering är att strömförbrukningen anges till 40% lägre på DMR kontra motsvarande analog kommunikation! I anspråktagen bandbredd uppges till 12,5 kHz för DMR och 25 kHz för TETRA.

En kontroversiell fråga: Är denna form av amatörradio att anse som, ja just "amatörradio"? –Vi använder ju oss av Internet som bärare av vår kommunikation? Det världsomspännade amatörradionätverket "Brandmeister" (Kommer att beskrivas i kommande artikel) bygger på att våra radioapparater, vilka systemmässigt benämnes "terminaler", kommunicerar via repeater eller ibland en hotspot över Internet till en (eller flera) nationella servrar vilka administreras av en "master".

För min del så väljer jag att tveklöst svara Ja! Jag väljer att betrakta DMR som en teknisk landvinning vilken har kommit oss radioamatörer tillgodo! För att ge någon form av belägg för detta, så hävdar jag att Internet INTE är nödvändigt, men ger väsentligt utökade möjligheter. Två amatörer KAN de facto utan Internetanslutning prata lokalt över en DMR-repeater, så länge båda befinner sig inom repeaterns hörbarhetsområde! Dock så försvinner då möjligheten till uppkoppling mot det världsomfattande nätverket "Brandmeister".

Det går även bra att kommunicera såväl digitalt som analogt mellan två terminaler utan att använda en repeater, så länge terminalerna kan "höra" varandra direkt. Se utförligare fakta om detta i följande artiklar.

Jag har valt att i texten länka till relevant information på framförallt wikipedia istf att göra en separat förteckning över hänvisning till källor.

Detta var den första artikeln i min serie om Digital Moble Radio, den åtföljs av ytterligare fyra artiklar, ev. kommer det en avrundande artikel när jag har skaffat mig lite mer erfarenhet i ämnet, håll till godo!

Nästa

Del 2, Bli QRV på DMR

 

Av Håkan Svensson SM7FLD