Denna video är uppladdad på Youtube av signaturen "Nablaman" som har gett sitt samtycke till visning här. Tack Fredrik! :-)

Åter till reportaget